The Community Pride Project is an initiative driven by the community beat officer, PCSO. Adrian Williams as part of his intention to make the young people of Valley more active and engaged and here in Valley.  The scheme is funded by Community safety grants by Anglesey county council bidded by PCSO Williams.

 

  The main purpose of project is that young people would undertake some volunteering work in the village, e.g. painting bus shelters, tidying up Parc Mwd etc.  For every hour’s volunteering they undertook, they would earn points, which could be exchanged for trips.   The Project requires the support of the Community Council, including volunteers who could support the police to supervise the young people.  

 

Mae'r Prosiect Balchder Cymunedol yn fenter gan y swyddog rhawd gymunedol, sef SCCH. Adrian Williams fel rhan o'i fwriad i wneud y bobl ifanc yn fwy egnïol ac i gymryd rhan fwy yn y gymuned. Caiff y cynllun yma ei ariannu gan grantiau Diogelwch cymunedol gan Gyngor Sir Ynys Môn a bidiwyd gan SCCH. Williams.

 

Prif bwrpas y prosiect yw byddai pobl ifanc yn gwneud rhywfaint o waith gwirfoddoli yn y pentref, e.e. peintio llochesi fws, tacluso Parc Mwd ac ati.  I bob awr maent yn ymgymryd i wirfoddoli, byddent yn ennill pwyntiau, y gellid eu cyfnewid am deithiau.

Mae'r Prosiect yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor Cymuned, gan gynnwys gwirfoddolwyr a allai gefnogi'r heddlu i oruchwylio'r bobl ifanc.

 

SCCH/PCSO - Adrian Williams

Symudol / Mobile : 07966 567 292